WAXING

Full leg & bikini extended €38

Full leg & bikini standard €35

Half leg €16

Bikini (standard) €15

Bikini (extended) €18

Underarm €10

Arm wax €16

Lip wax €8

Chin wax €8

Lip & chin wax €14

Eyebrow wax €8

Sides of face €12

WAX SPECIAL

1/2 leg, bikini line, underarm eyebrow wax or trim €37

SPECIALISED WAXING                Lycon

Strip Wax Hot wax

Californian     €25             €30

Brazilian         €28             €35

Hollywood      €30            €35